Regulamin

§ 1 prawa autorskie

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jakiekolwiek zdjęcie znajdujące się na tej stronie nie może być kopiowane i wykorzystywane do jakiejkolwiek publikacji, rozpowszechniane w internecie lub wykorzystane w celach komercyjnych bez zgody autora. Wszelkie modyfikowanie, udostępnianie oraz reprodukowanie znajdujących się tu zdjęć, również w postaci zrzutów ekranu jest zabronione i podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności. W przypadku chęci wykorzystania jakiegokolwiek zdjęcia do jakichkolwiek celów proszę o zgłoszenie tego zamiaru pisząc do mnie poprzez zakładkę KONTAKT w celu uzyskania stosownego pozwolenia.

§ 2 najważniejsze informacje

Przy pomocy Licencji Standardowej możesz używać moich obrazów do dowolnych celów ilustracyjnych, w dowolnym rodzaju mediów (zarówno drukowanych oraz elektronicznych) bez daty wygaśnięcia oraz bez ograniczeń geograficznych. Moje obrazy mogą zostać wykorzystane w niemal każdym celu, w tym:
– Wykorzystanie w Internecie i elektroniczne: strony internetowe, bannery internetowe, newslettery, dokumenty PDF, blogi, e-maile, pokazy slajdów, prezentacje TV i wideo, ekrany powitalne w aplikacjach na telefony komórkowe, etc. …
– Wykorzystanie w druku: artykuły w magazynach, książki, reklamy, broszury, ilustracje dokumentów, billboardy, wizytówki, ulotki, opakowania, etc. …

Proszę o zwrócenie uwagi, że wykorzystanie moich obrazów na Licencji Standardowej ograniczone jest do 500.000 wydruków. Jeśli zamierzają Państwo wykorzystać obrazy w nakładzie przekraczającym 500.000 wydruków proszę o kontakt w celu ustalenia indywidualnych warunków.

Ograniczenia:

Proszę zwrócić uwagę, że zabronione jest wykorzystywanie moich plików w następujący sposób:
* pornografia,
* kluby rozrywki dla dorosłych lub usług towarzyskich,
* poparcie polityczne,
* logo, znaki handlowe, towarowe i usługowe.
Proszę również odnotować, że użycie moich obrazów w sieciach społecznościowych jest możliwe jedynie, gdy:
* rozmiar jest mniejszy niż 1000×1000 pikseli,
* obraz jest w widoczny sposób podpisany imieniem i nazwiskiem lub/i adresem strony: Natalia Giedryś / www.nataliagiedrys.com lub na obrazie naniesione są informacje copyright.

Pełna treść licencji znajduje się w zakładce Licencjonowanie.

§ 3 regulamin zakupów

Jeżeli zakupione przez Państwa zdjęcie / obraz / grafika – jako plik cyfrowy czy przedmiot materialny – nie spełnia Państwa oczekiwań, gwarantuję zwrot kosztu zakupu w ciągu siedmiu dni od zakupu lub wymianę na inny, wybrany przez Państwa plik / przedmiot. W przypadku przedmiotu materialnego (obrazu na płótnie lub oryginału grafiki lub wydruku) pieniądze zostaną Państwu zwrócone w ciągu siedmiu dni roboczych od odebrania zwróconego do mnie przedmiotu. W przypadku zwrotu nie ponoszę kosztu przesyłki zwrotnej. W przypadku niezadowolenia z zakupionego pliku cyfrowego konieczne będzie zniszczenie go przez Państwa na Państwa komputerze i ewentualnych innych nośnikach, a po indywidualnym ustaleniu możliwy będzie wybór nowego zamiennika lub zwrot kosztu zakupu pliku.