JAK UMÓWIĆ SIĘ NA SESJĘ?
Aby umówić się na rozmowę wstępną lub na sesję, proszę wyślij wiadomość korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

ZASADY
1. Sesja trwa 1,5 h.
2. Sesja kosztuje 180 zł.
3. Zapraszam na bezpłatną 45 - minutową Rozmowę Wstępną, podczas której zadam Ci kilka ważnych pytań oraz będziemy mogli, obustronnie, sprawdzić, czy chcemy podjąć się współpracy. 
4. Sesje odbywają się na Skype.
5. Przed sesją poproszę Cię o uważne przeczytanie poniższego dokumentu pt. "Zanim zaczniemy – świadoma zgoda". Umówienie się na sesję jest równoznaczne z przeczytaniem, zrozumieniem i wyrażeniem zgody na treść zawartą w dokumencie.
6. Płatność za sesję najpóźniej w dniu sesji przelewem na numer konta: 
50 1020 5558 1111 1664 5590 0042 Inteligo PKO BP S.A. Natalia Giedryś
lub PayPal - moje konto to @nataliagiedrys oraz mój adres natalia.giedrys@gmail.com
7. Zmiana terminu sesji lub jej odwołanie możliwe jest najpóźniej w przeddzień pierwotnego terminu, do godziny 20:00. 
8. W przypadku nieodwołania / nieprzełożenia wizyty najpóźniej w przeddzień, obowiązuje pełna opłata za sesję.
8. Opłata za sesję jest bezzwrotna. Może zostać wykorzystana w innym terminie.
9. Możesz skorzystać z pakietu sesji: 5 sesji - 800 zł (mniej o 100 zł) lub 10 sesji - 1600 zł (mniej o 200 zł). 
Submit
Thank you!
Zanim zaczniemy – świadoma zgoda

Witaj. Zanim rozpoczniesz sesje Kiloby Inquiries, oto kilka rzeczy, o których chciałabym, abyś
wiedział/a, i o których chciałabym, abyś mnie poinformował/a.

Podczas sesji Kiloby Inquiries badamy przekonania i wyobrażenia, jakie masz na temat siebie,
innych i świata. Podobnie jak w przypadku innych praktyk medytacyjnych, nie udzielamy porad
ani nie próbujemy zmieniać ani zarządzać Twoimi przekonaniami lub zachowaniami. Poprzez
bezpośrednie dociekanie natury Twojego obecnego doświadczenia, przekonania, wzorce i
uwarunkowania często mogą się rozplątać, rozpuścić i dokonać głębokich zmian. Nie oferujemy
jednak ani nie gwarantujemy konkretnych wyników.

Sesje zapewniają bezpieczną, nie oceniającą przestrzeń, w której można dzielić się wszelkimi
informacjami i uczuciami. Jeśli w dowolnym momencie sesji poczujesz dyskomfort lub chcesz
przerwać, daj mi znać. Będziemy kontynuować tylko, jeśli zechcesz to zrobić.

Jeśli masz lub uważasz, że cierpisz na schorzenie medyczne lub psychologiczne, skonsultuj się z
lekarzem lub innym odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą. Kiloby Inquiries i facylitatorzy
nie są lekarzami ani licencjonowanymi pracownikami służby zdrowia i nie zastępują ani nie
oferują wsparcia lub opieki medycznej lub psychiatrycznej. Nie możemy i nie będziemy
diagnozować żadnego zaburzenia, stanu ani choroby i nie twierdzimy, że Kiloby Inquiries leczy
jakiekolwiek zaburzenie, stan lub chorobę.

Jeśli w jakimkolwiek momencie rozważasz samobójstwo lub jakąkolwiek inną formę
samookaleczenia lub krzywdzenia innych, porozmawiaj o tym ze swoim facylitatorem. Wszystko,
co udostępniasz na sesjach, jest traktowane z najwyższą poufnością, chyba że Ty lub ktoś inny
jest bezpośrednio narażony na ryzyko szkody lub mają zastosowanie przepisy prawne dotyczące
obowiązkowego zgłaszania.


O Tobie
Dzisiejsza data .......................................................................................................................................
Data urodzenia.......................................................................................................................................
Imię i nazwisko.......................................................................................................................................
Email .........................................................................................................................................................
Numer telefonu ......................................................................................................................................

Kontakt w nagłej potrzebie
Imię i nazwisko ......................................................................................................................................
Kto to jest dla Ciebie.............................................................................................................................
Numer telefonu ......................................................................................................................................

Podstawowe Informacje Zdrowotne
Wymień wszelkie fizyczne, mentalne i/lub emocjonalne problemy lub troski, które Cię
dotykają, uwzględniając wszelkie traumatyczne doświadczenia, jakich doświadczyłeś:
.....................................................................................................................................................................

Wymień wszelkie substancje, leki, na receptę lub nie, które przyjmujesz w kontekście
zdrowia psychicznego:
....................................................................................................................................................................
Proszę podaj wszelkie dodatkowe informacje, którymi chciałbyś się podzielić:
.....................................................................................................................................................................
Proszę podpisz tutaj ..................................................................................................................................
Data ............................................................................................................................................................

Odeślij, proszę, na adres natalia.giedrys@gmail.com aby wskazać, że przeczytałeś, zrozumiałeś i
zgadzasz się z powyższymi informacjami i oczekiwaniami. Dziękuję Ci.

Natalia Giedryś

***

Zapraszamy do anglojęzycznej platformy Kiloby Inquiries Members Area z 14-dniowym
bezpłatnym okresem próbnym - TUTAJ.

Zapraszamy również do anglojęzycznych stron:
Facebook - Scott Kiloby Fanpage - TUTAJ
Facebook - Scott Kiloby’s Natural Recovery From Suffering - TUTAJ

Instagram - Scott Kiloby - TUTAJ
Instagram - Natural Recovery From Suffering - TUTAJ
Instagram - Dan Mclintock - TUTAJ
Instagram - Natalia Giedryś - TUTAJ
Back to Top